Instytut Arno Sterna

Laboratorium obserwacji i pielęgnowania spontanicznego potencjału istoty ludzkiej

Misją Instytutu jest rozpowszechnianie i wspieranie działań opierających się na odkryciach pedagoga i badacza Arno Sterna. Jego dokonania od ponad 60 lat koncentrują się na rozwijaniu spontanicznych możliwości każdego człowieka.

Naturalne umiejętności dziecka są zagrożone przez uprzemysłowienie edukacji i zbytni nacisk na wiedzę opisową.

Celem Instytutu Arno Sterna jest pomaganie ludziom w uświadomieniu sobie tych umiejętności, by dostarczyć zrównoważonych rozwiązań poważnych problemów, jakich doświadczają dzieci we współczesnych społeczeństwach, ponad podziałami etnicznymi czy klasowymi.