Działania

Ekologia dzieciństwa

Każdy z nas przychodzi na świat z takimi samymi talentami i podstawowymi potrzebami.Więcej…

Instytut Arno Sterna

Laboratorium obserwacji i pielęgnowania spontanicznego potencjału istoty ludzkiej.Więcej…

Alfabet (film)

Dokumentalny film Erwina Wagenhofera z 2013 roku, który przygląda się współczesnym systemom edukacji i pokazuje, w jaki sposób tłamszą one wyobraźnię i kreatywność dzieci oraz ich zdolność do krytycznego myślenia.Więcej…

Ekologia uczenia się

Ekologia polega na zmierzaniu do ponownego połączenia się z naturalnymi procesami natury. Ekologia uczenia się to praca nad odzyskaniem spontanicznego potencjału dziecka.Więcej…