Siewcy entuzjazmu. Manifest ekologii dzieciństwa

Siewcy entuzjazmu. Manifest ekologii dzieciństwa André Sterna to zaproszenie do nowego spojrzenia na dzieciństwo.

Autor łączy swoje obserwacje i doświadczenia z wynikami badań współczesnych neurobiologów. Dowodzi, że niezbędnym czynnikiem rozwoju dziecka jest  e n t u z j a z m  –  “gdy się zachwycamy, wszystko staje się osiągalne, a uczenie przebiega samoistnie ”.

Stern wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na naturalne predyspozycje dziecka: entuzjazm, ciekawość oraz niesamowitą umiejętność zabawy.

Siewcy entuzjazmu to również pochwała zaufania – fundamentu dzieciństwa, który w przyszłości staje się źródłem odwagi i niezależności młodego człowieka.

  • Tytuł oryginału: Begeisterte Kinder. Plädoyer fur eine Ökologie der Kindheit
  • Wydawnictwo Element, 2016
  • Oprawa miękka, 90 x 140 mm, 32 str.
  • ISBN: 978-83-65532-01-6
  • Cena: 5,00 zł (w tym 5% VAT)